Informatie voor patiënten en andere geïnteresseerden

Overige informatie

Het onderzoek is afgelopen als de hapjes zijn genomen van de plek waar de poliep heeft gezeten. De uitkomst van de biopten is niet van invloed op de voorgenomen operatie. Ook als de biopten geen kwaadaardige resten bevatten gaat de operatie gewoon door. We weten immers niet hoe betrouwbaar dit is, dit is juist de reden van dit onderzoek. Als er voldoende patiënten hebben meegedaan om een betrouwbare conclusie te trekken (naar schatting 200-1000 personen) wordt het onderzoek afgesloten.

Alle deelnemers worden geïnformeerd over de uitkomsten.

Als men besluit om niet mee te doen hoeft men verder niets te doen. Het eventuele dikke darmonderzoek voor markering van de plek waar de kwaadaardige poliep heeft gezeten gaat gewoon door. De operatie gaat ook gewoon door en wordt niet vertraagd of uitgesteld.

Er zijn voor dit onderzoek geen extra zorgkosten voor u.

Er is een reiskostenvergoeding mogelijk.