Informatie voor patiënten en andere geïnteresseerden

Achtergrondinformatie over dikke darmpoliepen

Dit onderzoek gaat om dikke darmpoliepen. Dit zijn een soort aangroeisels van het slijmvlies van de dikke darm. Poliepen beginnen als kleine vormsels, en kunnen in de loop der jaren geleidelijk aan groter worden. Het kan wel 10 tot 15 jaar duren voordat een poliep een omvang heeft van 1 of 2 cm. Uiteindelijk kunnen de cellen van de poliep overgaan in kwaadaardige cellen. Maar een heel klein deel van alle poliepen maakt deze ontwikkeling door (minder dan 5%). We kunnen echter niet van te voren voorspellen welke poliepen wel en niet kwaadaardig zullen worden. Daarom wordt in principe elk poliepje verwijderd.

Als de cellen van de poliep kwaadaardig worden gaan ze het weefsel onder de poliep binnendringen, de darmwand zelf. Uiteindelijk kunnen deze cellen steeds dieper in de darmwand of er zelfs doorheen groeien. Ook kunnen ze in bloed- en lymfevaatjes groeien en zich met de bloed- of lymfestroom laten meevoeren. Er kunnen kolonies ontstaan in de lymfeklieren (de filters van de lymfevaatjes) of de lever (waar het darmbloed wordt gefilterd). Dit zijn uitzaaingen. In dit stadium versnelt het proces zich. In het poliepstadium denken we dat het jaren duurt voor een kleine kwaadaardige poliep echt een groot en uitgezaaid gezwel is geworden

Afbeelding 1: een klein vlak poliepje, iets roze en met kleine stippeltjes.

 

Afbeedling 2: een klein gesteeld poliepje, deze wordt met een naaldje aangeprikt om er vocht onder te spuiten zodat hij verwijderd kan worden

Afbeelding 3: een vlakke tapijtvormige poliep die pas zichtbaar is na een paar druppeltjes blauwe inkt.

Afbeelding 4: deze vlakke poliep is kwaadaardig geworden. Het oppervlak heeft geen structuur meer en is ingezonken. Dit is een heel vroeg stadium van darmkanker, wat nog met een endoscopie is te verwijderen.