Publicatie

Voor elk participerend ziekenhuis is de jaarlijkse inclusie op basis van het aantal eerste polikliniekbezoeken ingeschat zoveel mogelijk in overleg met de hoofdonderzoeker.  Wanneer een ziekenhuis meer dan 80% van de vooraf geschatte inclusie realiseert, wordt de hoofdonderzoeker mede-auteur. De volgorde der auteurs wordt bepaald op (1) wetenschappelijke bijdrage en (2) aantal inclusies per centrum.

Alle betrokkenen worden vooraf over abstracts, presentaties en publicaties geïnformeerd.