Exclusiecriteria

 1. Endoscopische resectie is macroscopisch niet radicaal (R2).
 2. Pathologie toont één of meer van de volgende kenmerken:
  1. Een radicale en bloc resectie met vrije marges van meer dan 1 mm (n.b. als dit onbeoordeelbaar is, is dit onvoldoende voor exclusie
  2. Een slecht gedifferentieerd of zegelringcel-bevattend adenocarcinoom.
  3. Lymfevat-invasie of bloedvatinvasie (NB als dit door verbrokkeling niet te beoordelen is, is dit onvoldoende voor exclusie).
  4. Tumor budding (als dit onbeoordeelbaar is vormt dit geen reden voor exclusie)
  5. Diepe submucosale infiltratie (> 1 mm). Als dit onbeoordeelbaar is vormt dit geen reden voor exclusie.
 3. Er is verdenking op uitzaaiingen bij stageringsonderzoek zoals boven genoemd.
 4. De patiënt krijgt reeds een anti-tumorbehandeling (chemotherapie) voor een andere tumor of synchrone colorectale tumor.
 5. Een tweede endoscopie in het kader van het onderzoek zou een onacceptabele belasting voor de patiënt betekenen, bijv. een extra opname ter voorbereiding, algehele anesthesie, verre reis, of een zeer moeilijk endoscopisch opnieuw te bereiken plek waar de tumor gezeten heeft.
 6. Er is geen operatie gepland.
 7. De patiënte is zwanger.
 8. De patiënt wil of kan geen schriftelijke verklaring van akkoord tot deelname ondertekenen.