Inclusiecriteria

Aan alle volgende voorwaarden moet worden voldaan

 1. Leeftijd 18 jaar of ouder.
 2. Endoscopisch, macroscopisch radicaal, verwijderde colorectale laesie met de volgende pathologische kenmerken:
  1. Matig tot goed gedifferentieerd adenocarcinoom.
  2. In geval van een en bloc resectie (in één stuk): afstand tussen adenocarcinoom en de verticale of
   laterale resectie-rand is minder dan 1 mm.
  3. In geval van piecemeal resectie (meerdere stukjes): radicaliteit is twijfelachtig of niet te beoordelen (meestal door
   verlies van oriëntatie of fragmentatie).
  4. Afwezigheid of onbeoordeelbare / twijfelachtige mate van lymfevat-invasie of bloedvat-invasie.
  5. Afwezigheid of onbeoordeelbare / twijfelachtige mate van tumor budding (> 10 losse tumorcellen / haardjes in het aangrenzende stroma grenzend aan het tumorfront, dit bij 200x vergroting)
  6. Afwezigheid of onbeoordeelbare / twijfelachtige diepe submucosale infiltratie (> 1 mm)
 3. Geen verdenking op uitzaaiingen bij de volgende onderzoeken serum carcino-embryonaal antigeen,
  computer topografische (CT) scan van de buik, en een X-thorax. Bij rectumcarcinoom (gedefinieerd
  als ondergrens van de tumor op minder dan 15 cm van de anus) moet er tevens een magnetische
  resonantie (MR) scan gemaakt worden.
 4. De aanvullende operatie (inclusief TEM, TAMIS, eFTR) s in overeenstemming met de huidige richtlijn colorectaal carcinoom,
  akkoord bevonden door de patiënt en ingepland.
 5. Schriftelijke toestemming tot deelneming aan de studie.