Samenvatting van het onderzoek

Sinds de introductie van het bevolkingsonderzoek darmkanker vindt endoscopische verwijdering van colorectale poliepen in toenemende mate plaats.

Het komt af en toe voor dat een poliep adenocarcinoom bevat (circa 1250 maal per jaar in Nederland (NKI), hiervan worden er naar schatting 600 initieel endoscopisch verwijderd).

Na endoscopische verwijdering zijn de marges soms te klein of is het weefsel in brokjes aangeleverd, zodat de patholoog niet kan garanderen dat de endoscopische resectie oncologisch radicaal is. Daarom vindt meestal aanvullend een chirurgische resectie plaats (richtlijn colorectaal carcinoom 2013).

In 85% van deze resecties wordt noch in de plek waar de leste heeft gezeten, noch in de regionale lymfeklieren resttumor aangetroffen. Blijkbaar was de endoscopische verwijdering (achteraf) voldoende.

Deze studie onderzoekt de sensitiviteit van biopten van het litteken van de poliepectomie voor resttumor. Mogelijk kan de studie een bijdrage leveren aan een betere selectie van patiënten voor aanvullende operatie.

Natuurlijk zeggen biopten alleen iets over resttumor in de submucosa en niet in de regionale lymfeklieren.

Daarom worden patiënten met een verhoogd risico op lymfekliermetastasen (slechte differentiatie, diepe submucosale invasie, lymfe-angioinvasie) uitgesloten. Immers, als er een hoog risico is op lymfekliermetastasen zullen biopten van de poliepectomieplaats nooit voldoende uitsluiting bieden om niet tot operatie over te gaan. De waarde van dit onderzoek zit hem dus in de groep zonder deze risicofactoren.

Voor een betrouwbare uitspraak zullen naar schatting 200 tot 1000 patiënten worden geïncludeerd over een periode van 4-6 jaar.